Älykkäisiin sähkövarastoihin erikoistunut Cactos keräsi yli 26 miljoonaa euroa sähkövarastoportfolion kasvattamiseen Suomessa

10.1.2024
Olli Nuutila

Sähköisen liikenteen kasvu sekä epävakaat sähkömarkkinat vauhdittavat energiavarastojärjestelmien kysyntää. 

HELSINKI (11.1.2024) – Suomalainen älykkäitä sähkövarastojärjestelmiä kehittävä ja valmistava Cactos Oy on kerännyt yli 26 miljoonaa euroa pääomapanoksia Cactos Fleet Finland Ky:n (Yhtiö) sähkövarastoportfolion kasvuun. Ankkurisijoittajina rahoituskierroksella toimivat OP Suomi Infra sekä Ilmastorahasto. Cactos Fleet Finland Ky:n tavoitteena on kerätä kokonaispääomaa 70 miljoonaa euroa, josta puolet on velkaa ja puolet pääomapanoksia. Yhtiön sijoitusperiodi jatkuu noin kaksi vuotta, jonka aikana se tulee sijoittamaan koko pääomansa älykkäisiin sähkövarastoihin Suomessa. Yhtiön toimikausi on kymmenen vuotta.

“Cactos Fleet Finland perustettiin, koska siirtymä uusiutuvaan energiantuotantoon tarvitsee valtavia investointeja infrastruktuuriin, erityisesti kulutusjoustoon ja sähköverkon tukemiseen. Sähkövarastot ovat erinomainen tapa tuottaa kulutusjoustoa ja tasata verkon taajuutta. Sähkövarastoilla voidaan kuitenkin tehdä paljon muutakin, ja siksi Cactos Fleet Finland sijoittaa pääasiassa kiinteistöihin asennettaviin sähkövarastoihin, jotka voivat verkkotason tehtäviensä ohella esimerkiksi leikata kiinteistön huipputehoa ja tarjota varavoimaa. Yhtiö rahoittaa sähkövarastot ja ne tarjotaan loppuasiakkaille palveluna”, kertoo Cactoksen perustaja ja toimitusjohtaja Oskari Jaakkola. 

Yhtiön sähkövarastot asennetaan kiinteistöihin, joissa ne suojaavat asiakkaita sähkön hinnanvaihtelulta, rajoittavat verkosta otettavaa huipputehoa, tarjoavat varavoimaa ja optimoivat oman sähköntuotannon paikallista käyttöä. Lisäksi kaikki yhtiön omistamat sähkövarastot yhdessä muodostavat suuren virtuaalisen akun, joka tukee Suomen kantaverkon toimintaa mahdollistaen uusiutuvan energian tuotannon kasvun tasaamalla tuotannon ja kulutuksen epäsuhtaa. 

“Suomalaiset yritykset, kuten suuret kiinteistö- sekä logistiikkayhtiöt, tarvitsevat ratkaisuja muun muassa sähköajoneuvojen latauksesta johtuvien kulutuspiikkien tasoittamiseen ja sähkön markkinariskiltä suojautumiseen. Sähkövarasto yhdessä Cactos Spine -ohjausjärjestelmämme kanssa automatisoi nämä toiminnot”, kertoo Jaakkola.

Cactos Fleet Finland Ky:n rahoituskierros mahdollistaa älykkäiden sähkövarastojen laajamittaisen käyttöönoton Suomessa. Joulukuussa 2023 yhtiö omisti noin 50 Cactos One -sähkövarastoa eri puolilla Suomea, ja viimeisimmän rahoituksen turvin yhtiön portfolio tulee asteittain kasvamaan noin tuhanteen sähkövarastoyksikköön. Suurin Cactos Fleet Finlandin omistama yksittäinen sähkövarastojärjestelmä on vuonna 2023 Logitri Oy:n Tuusulan logistiikkakiinteistöön valmistunut n. 2,5 MWh:n Cactos One -järjestelmä.

Cactos Fleet Finlandin omistamat Cactos One -sähkövarastot ovat suomalaisen Cactos Oy:n kehittämiä ja valmistamia. Cactos One -sähkövarastoja on kahta eri mallia, uusiin rautafosfaattikennoihin perustuva Cactos One Cardo ja Teslan kierrätysakuista valmistettu Cactos One. Sähkövarastoja ohjaa automaattinen Cactos Spine -hallinta- ja kaupankäyntiohjelmisto.

”Sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyminen on kasvattanut sähkömarkkinan volatiliteettia ja tarvetta sähkövarastoille. Olemme iloisia voidessamme olla yhdessä Cactoksen kanssa tarjoamassa ratkaisuja, joista hyötyvät sähkövarastojen asiakkaat, ja jotka samalla parantavat koko sähköverkon vakautta”, toteaa Tuomo Urrila OP Suomi Infra Ky:stä.

“Puhdas siirtymä edellyttää yhteiskunnan sähköistymistä jokaisella sektorilla. Kotimaassa sähkön kysynnän ja hyvin sääriippuvaisen uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa puhdasta sähköntuotantoa tukeva paikallinen infrastruktuuri tulee olemaan kriittinen tekijä tulevaisuuden energiajärjestelmän onnistumiselle. Cactoksen sijoitusyhtiössä kiinnostavaa on palvelumallilla asiakkaille tarjottavat ja siten nopeasti käyttöönotettavissa olevat sähkövarastot”, Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen perustelee rahoituspäätöstä.

Cactos Fleet Finlandin merkittävimpiin asiakkaisiin kuuluvat logistiikkayritys Logitri Oy, Ahola Group Oy, Heka Oy ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö. Erityisesti suuret logistiikkayritykset ja ajoneuvojen latausasemat ovat kiinnostuneet sähkövarastoista, sillä liikenteen sähköistyminen vaatii investointeja latausinfrastruktuuriin. Lisäksi aurinkosähkön tuotannon lisääntyminen yhdessä pörssisähköhintojen vaihtelun kanssa on kasvattanut kysyntää sähkövarastoille aurinkosähköjärjestelmien yhteydessä.

Lisää luettavaa